Info

Logo

In het logo van het inventorium is de infinity vorm te herkennen, oftewel het oneindig teken. In het kader van leven lang leren en het feit dat innovaties dynamisch zijn, hebben we hiervoor gekozen. Ook een bril is te herkennen in het logo. Hoe kijk je tegen innovatieve ontwikkelingen aan en hoe kunnen deze onderwijskundig worden ingezet?
De twee kleuren staan voor twee brillenglazen waarbij één glas de leerling voorstelt en het andere glas de docent, met een goede samenwerking vormt dit samen één (nieuwe) bril.